Logotyp PatientFörsäkringsFöreningen

För dig som vårdgivare

Här hittar du information om vem som ska ha en patientförsäkring och vad som händer om du saknar patientförsäkring.

expand indicator

Vem ska ha försäkring?

Du som är vårdgivare är enligt patientskadelagen skyldig att ha en patientförsäkring. Kontrollera att alla i verksamheten som behöver täckas av patientförsäkring också omfattas av den patientförsäkring som du tecknar. Om en skada inträffar är det viktigt att försäkringen var tecknad innan skadetillfället.

Skyldigheten att ha en patientförsäkring omfattar alla som bedriver hälso- och sjukvård enligt den definition som ges i 5 § patientskadelagen, vilken även inkluderar exempelvis tandvård. Om du utför regionfinansierad vård är du kanske försäkrad genom Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Är du osäker på om din verksamhet omfattas av en försäkring i Löf, kontakta dem.

 

expand indicator

Vad händer om du saknar patientförsäkring?

Avgift

Om du inte har någon patientförsäkring riskerar du att behöva betala en patientförsäkringsavgift till PFF. Avgiften tas ut för varje dag som du saknat en patientförsäkring för din verksamhet. För år 2024 är avgiften 23,48 kronor per dag.

Återkrav

Om PFF lämnar ersättning till din patient har föreningen rätt att återkräva det utbetalade beloppet av dig. Här kan du läsa hur en anmälan hanteras.

expand indicator

När vi får in ett skadeärende

När vi får in en skadeanmälan utreder vi först om du haft en patientförsäkring. Vi skickar dig en förfrågan och ber dig komma in med försäkringsuppgifter. Visar det sig att du saknat patientförsäkring när skadan inträffade kommer vi att debitera dig patientförsäkringsavgift och kräva tillbaka det belopp vi har utbetalt i skadeersättning.

Här kan du läsa vad som händer när vi fått in en skadeanmälan. Våra skadereglerare kommer att begära ut patientens journaler för att kunna göra en bedömning.

  • om vi kommer fram till att skadan inte ska ersättas avslutas ärendet
  • om vi kommer fram till att skadan är ersättningsbar kommer vi att ersätta din patient

På den här webbplatsen använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken ”Om oss”- Cookiepolicy. 

Visa detaljer

Här kan du läsa mer om vilka cookies som används på Patientförsäkringsföreningens hemsida och varför de behövs.

 

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
epihash Delar skyddade data med användaren Används för att dela skyddade data med användaren utan att användaren behöver logga in. ”Hashing” betyder att den personliga informationen som lagras inte kan associeras med en specifik individ utan ytterligare information EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
AcceptedCookies Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor PFF Nödvändiga 7 dagar
PerformanceCookiesAccepted Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda PFF Nödvändiga 7 dagar
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik PFF Nödvändiga 7 dagar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka reklamkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande reklam PFF Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure. Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Azure Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure. Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status. Azure Nödvändiga 24 timmar
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare Azure Statistik 24 timmar
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar