För dig som vårdgivare

Här hittar du information om vem som ska ha en patientförsäkring och vad som händer om du saknar patientförsäkring.

Vem ska ha försäkring?

Du som är vårdgivare är enligt patientskadelagen skyldig att ha en patientförsäkring. Skyldigheten att ha en patientförsäkring omfattar alla som bedriver hälso- och sjukvård samt tandvård.

Om du utför regionfinansierad vård är du kanske försäkrad genom Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Är du osäker på om din verksamhet omfattas av en försäkring i Löf, kontakta dem.

Om en skada inträffar är det viktigt att försäkringen var tecknad innan skadetillfället. En försäkring har ingen verkan bakåt i tiden.

Vad händer om du saknar patientförsäkring?

Avgift

Om du inte har någon patientförsäkring riskerar du att behöva betala en patientförsäkringsavgift till PFF. Avgiften tas ut för varje dag som du saknat en patientförsäkring för din verksamhet. För år 2020 är avgiften 19,39 kronor per dag.

Återkrav

Om PFF lämnar ersättning till din patient har föreningen rätt att återkräva det utbetalade beloppet av dig. Här kan du läsa hur en anmälan hanteras.

När vi får in ett skadeärende

När vi får in en skadeanmälan utreder vi först om du haft en patientförsäkring. Vi skickar dig en förfrågan och ber dig komma in med försäkringsuppgifter. Visar det sig att du saknat patientförsäkring när skadan inträffade kommer vi att debitera dig patientförsäkringsavgift.

Här kan du läsa vad som händer när vi fått in en skadeanmälan. Våra skadereglerare kommer att begära ut patientens journaler för att kunna göra en bedömning.

  • om vi kommer fram till att skadan inte ska ersättas avslutas ärendet
  • om vi kommer fram till att skadan är ersättningsbar kommer vi att ersätta din patient