PFF

Patientskadelagen ger patienter möjlighet till ekonomisk ersättning för skador i vården. Vårdgivare är skyldig att ha patientförsäkring som täcker ersättningsskyldigheten. Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för patientförsäkringsgivare i Sverige och hanterar skador som uppkommit hos vårdgivare som inte har patientförsäkring.

ViewBag.ImageDescription