PFF

Patientskadelagen ger patienter möjlighet till ekonomisk ersättning för skador i vården, oavsett om vårdgivaren har en patientförsäkring eller inte. Vårdgivaren är skyldig att ha en patientförsäkring som täcker ersättningsskyldigheten.

Om vårdgivaren visar sig vara oförsäkrad kan patienten vända sig till Patientförsäkringsföreningen (PFF). PFF är ett samarbetsorgan för patientförsäkringsgivare i Sverige och hanterar skador som uppkommit hos oförsäkrade vårdgivare.

PFF har inte något register där vi kan se var en privat vårdgivare har sin patientförsäkring. Det är en uppgift som patienten behöver fråga vårdgivaren om.