Om Patientförsäkrings­föreningen

PFF är en ideell förening som bildades 1996. Försäkringsföretag som meddelar patientförsäkring i Sverige är medlemmar i föreningen. Medlemmarna finansierar föreningens verksamhet.

PFF har ett helägt dotterbolag, Patientförsäkringsföreningens Service AB.

Vårt uppdrag

Vi har följande uppdrag:

  • hantera skador orsakade av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning
  • debitera oförsäkrad vårdgivare en särskild avgift, så kallad patientförsäkringsavgift
  • kräva tillbaka utbetald ersättning från oförsäkrad vårdgivare
  • administrera Patientskadenämnden
  • administrera Läkemedelsskadenämnden
  • verka för medlemmarnas gemensamma intressen, bland annat att informera om försäkringsplikten

Kontaktuppgifter

Patientförsäkringsföreningen

Box 24127
104 51 Stockholm
Tel. 08-522 782 90
E-post: info@pff.se

E-post, klagomålsansvarig: klagomal@pff.se

Patientförsäkringsföreningen svarar även för Patientskadenämndens och Läkemedelsskadenämndens kansli: 

Patientskadenämnden

Box 24127
104 51 Stockholm
Tel. 08-522 787 44
www.patientskadenamnden.se

Läkemedelsskadenämnden

Box 24127
104 51 Stockholm
Tel. 08-522 787 48
www.lakemedelsskadenamnden.se

 

Om cookies på vår webbplats

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vi använder oss av Google Analytics som analysverktyg. Google Analytics använder sig av cookies. Den information som genereras av Google Analytics kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Informationen används i syfte att utvärdera besökarstatistik. Google Analytics samlar inte in personlig information om webbplatsens besökare.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats: www.pts.se