För våra medlemsbolag

Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för patientförsäkringsgivare aktiva på den svenska marknaden. Medlemskap är obligatoriskt för de försäkringsgivare som meddelar patientförsäkring. Medlemmarna har ett solidariskt ansvar för de uppgifter som föreningen har enligt patientskadelagen.

Som medlem i PFF är du med och finansierar dess verksamhet. Du faktureras för din del av ansvaret. Hur stor din del blir är beroende av storleken på dina influtna premiebelopp för patientförsäkring under föregående kalenderår.

Du som försäkringsgivare måste meddela PFF när du träder in på respektive ut ur den svenska marknaden. Kontakta oss för mer information.

Våra medlemmar

 • ArgoGlobal SE (via Nordeuropa Försäkring AB)
 • Cosa Försäkrings AB i likvidation
 • Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
 • Försäkrings AB Göta Lejon
 • Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial
 • Hiscox Insurance Company Ltd (via Nordeuropa Försäkring AB)
 • ICA Försäkring AB
 • If Skadeförsäkring AB
 • International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial (företräds av Svedea Specialförsäkring)
 • Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf
 • Länsförsäkringsbolagen
 • Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark
 • Protector Försäkring Sverige, filial Protector Forsikring ASA Norge
 • Stockholmsregionens Försäkring AB
 • S:t Erik Försäkrings AB
 • Svenska Kommun Försäkrings AB
 • Trygg-Hansa Försäkring filial, Codan
 • W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial
 • Zurich Insurance plc (Ireland), filial Sverige